Các cặp số lô xiên thường về cùng nhau

Các cặp số lô xiên thường về cùng nhau