khung-hc3acnh-phe1baa1t-ghi-lc3b4-c491e1bb81-vc3a0-che1bba7-lc3b4-c491e1bb81-1

Ghi lô đề bị phạt thế nào và tại sao nên cân bảng online?